Användarvillkoren ska tillämpas på alla användare eller webbläsare som får tillgång till den här webbplatsen. Toptenreview.io (\ "Toptenreview \") ger dig rätten att komma åt och ladda ner material, inklusive men inte begränsat till programvaran, filer, bilder eller pressmeddelanden, från webbplatsen enbart för din individuella och icke-kommersiella användning på villkoret Att du behåller upphovsrätten och andra proprietära meddelanden som är knutna till de ursprungliga materialen eller kopior av materialen. Alla användningar av nedladdningen för offentliga utdelningar, kommersiella slut eller andra ändamål av alla typer på annan webbplats, nätverksmiljö eller flygmedia är förbjudet. Alla utgåvor av materialen på webbplatsen är upphovsrättsskyddat. Eventuell obehörig användning av material, webbsidor och design kan bryta mot upphovsrätten, varumärkesrätten eller andra relevanta lagar. När det gäller något beteende att bryta mot bestämmelserna, ska Toptenreview ha rätt att ta rättsliga och rättvisa rättsmedel.

1. Ansvarsbegränsning

När det gäller de material och information som omfattas av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, synpunkter, granskningar, webbsidor eller länkar, ger Toptenreview ingen garanti för noggrannhet, fullständighet, tillräcklighet och tillförlitlighet hos sådana material och innehåll Trots sina försök att tillhandahålla exakta material och information på webbplatsen. Alla material som hämtas eller på annat sätt erhålls genom användningen av webbplatsen görs efter eget gottfinnande och risk och du är ensam ansvarig för någon infektion i ditt datorsystem eller förlust av data som härrör från nedladdning av sådana material eller användning av webbplatsen .

ToptenReview avstår definitivt något ansvar för misstag eller utelämnande av innehållet på webbplatsen och eventuell uttrycklig eller implicit garanti för material och information, inklusive men inte begränsat till de garantier som är relaterade till ägande, icke-överträdelse av tredje parts rättigheter, kvalitet, och har inget datavirus. ToptenReview kan göra ändringar i innehållet på webbplatsen när som helst utan någon anmälan, besök webbplatsen för att komma åt den aktuella informationen.

Toptenreview nämner de produkter eller lösningar som tillhandahålls av de andra företagen än TopleReview på platsen för att ge relaterad information, och sådant nämns inte Toptenreview-erkännande eller rekommendation av sådana produkter eller lösningar.

2. Användning av programvara

Alla program som kan laddas ner eller användas från den här webbplatsen är det upphovsrättsligt arbetet med Toptenreview. Användning av programvaran är föremål för villkoren för licensavtalet, som följer med eller ingår i paketet av programvaran eller andra tillämpliga licensavtal som undertecknats av och mellan dig och Toptenreview (\ "licensavtal \"). Du måste läsa och acceptera alla villkoren för sådant licensavtal innan du använder programvaran. Eventuell användning, reproduktion eller distribution av programvaran som inte överensstämmer med licensavtalet är implicit förbjuden.

Programvaran är berättigad, om alls, endast enligt villkoren i licensavtalet. Med undantag för vad som är motiverat i licensavtalet, avskyr Toptenreview alla garantier och villkor med avseende på programvaran, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel eller icke-överträdelse.

3. Feedback

Eventuella kommentarer eller material som skickas till Toptenreview, inklusive utan begränsning, till exempel frågor, kommentarer, förslag eller någon relaterad information om programvaran, den här webbplatsen eller andra produkter, program eller tjänster av Toptenreview (\ "feedback \"), ska vara anses vara icke-konfidentiell. Toptenreview har ingen skyldighet av något slag med avseende på sådan återkoppling och ska vara fri att reproducera, använda, avslöja, visa, visa, omvandla, skapa derivatverk och distribuera feedback till andra utan begränsning och vara fri att använda några idéer, Begrepp, know-how eller tekniker som finns i sådan feedback för något syfte, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverknings- och marknadsföringsprodukter som innehåller sådan feedback.

4. Upphovsrättsdeklaration

Alla material, produkter och tjänster som omfattas av webbplatsen ska skyddas av upphovsrätten. Toptenreview äger alla upphovsrätt om inte annat anges. Utan tidigare skriftligt tillstånd från Toptenreview får inget innehåll på webbplatsen inte kopieras, distribueras, kopieras, spelas, länkas eller överförs med superlänkar eller används för något annat kommersiellt ändamål av någon som helst på något sätt, om inte annat kan hämtas eller skrivas ut för icke-kommersiell och individuell användning. Alla logotyper, varumärken, sidhuvud, bilder, stänkskärm och grafik som visas på denna sida är servicemärken och / eller handelsklänning av Toptenreview. Med undantag för vad som helst tillåtet är något av märket inte tillåtet att cirkuleras i någon form eller på något sätt av någon individ eller någon enhet.

5. Allmänt

Toptenreview kan ändra dessa villkor när som helst utan ytterligare anmälan och du bör besöka den här sidan från tid till annan för att granska de senaste villkoren eftersom villkoren utgör hela avtalet mellan dig och Toptenreview och är bindande för din användning av den här webbplatsen, som ersätter någon tidigare Avtal mellan dig och Toptenreview avseende din användning av denna sida. Om någon bestämmelse av villkoren är ogiltig enligt någon lag, regel, order eller reglering av någon regering, ska sådan invaliditet inte påverka verkställigheten av andra bestämmelser i villkoren. Genom att komma åt den här webbplatsen godkänner du att försvara, ersätta och hålla Toptenreview, dess dotterbolag och deras officerare, styrelseledamöter, agenter och anställda som är ofarliga från och mot alla fordringar, förluster, skador, skulder, kostnader och kostnader, inklusive advokater avgifter, som uppstår från eller relaterat till ditt användarinnehåll, användning av webbplatsen eller kränkningen av något av villkoren.

6. Kontaktinformation

Om du har några frågor SEVARE the Terna av användningen, vänligen kontakta TopTenReview på The Kontakta oss på webbplatsen.